ไปศูนย์ตุ๊กตาชาววังยังไง

จะไปศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สมมติว่าไปจากรุงเทพนะครับ เวลาผมไปก็จะใช้ทางกาญจนาภิเษก จากบางแค ผ่าน อ.บางใหญ่ อ.บัวทอง วิ่งตรงไป ประมาณ 60 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 347 แล้วเลี้ยวซ้าย ข้าทางหลวงหมายเลข 309 ไปต่อ ประมาณ 10 กิโมเมตร ก็จะถึงศูนย์ตุ๊กตาชาววังจะมีรูปปํ้นเด็กผมจุกอยู่ทางซ้ายมือ เลี้ยวเข้าไปอีก 2 กิโล ก็จะถึงวัดท่าสุทธาวาสแล้วครับ

  ตุ๊กตาวัฒนธรรมไทย
 • การแต่งกายผู้หญิง
 • การแต่งกายผู้ชาย
 • การแต่งกายเด็ก
 • การแต่งกายผู้ใหญ่

  ตุ๊กตาการละเล่นไทย
 • มวยไทย
 • ม้าก้านกล้วย
 • กาฟักไข่
 • รีรีข้าวสาร
 • มอญซ่อนผ้า

  ตุ๊กตาอาเซียน
 • กัมพูชา
 • บรูไน
 • พม่า
 • ไทย
 • มาเลเซีย
 • ลาว
 • เวียดนาม
 • สิงคโปร์
 • อินโดนีเซีย

  ตุ๊กตาดนตรีไทย
 • ระนาด
 • จะเข้
 • ขิม
 • ซออู้

  เรือ
 • เรือขายผลไม้
 • เรือพระราชวัง
 • เรือเครื่องดินเผา
 • เรือโดยสาร
 • เรือพาย
 • เรือพระบิณฑบาตร

  ตุ๊กตาไม้
 • ชิงช้าไม้
 • ม้าโยก
 • ชิงช้าสวรรค์

  อาชีพพื้นบ้าน
 • การทำนา
 • การเกี่ยวข้าว
 • ขายของบนเรือ
 • เกษตรกรรม

  ประเพณีไทย
 • พิธีแต่งงาน
 • พิธีอุปสมบท
 • พิธีขึ้นบ้านใหม่

  เทศกาลไทย
 • ปีใหม่ไทย
 • สงกรานต์
 • เข้าพรรษา
 • ออกพรรษา
 • ลอยกระทง

  ตุ๊กตาดนตรีไทย
 • ระนาด
 • จะเข้
 • ขิม
 • ซออู้