ประวัติตุ๊กตาชาววัง

ผลิตภัณฑ์ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง

ประวัติ

        ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ หรือ ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง วัดท่าสุทธาวาส อยู่ที่อำเภอ ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง จังหวัดอ่างทอง ประมาณ 20 กิโล และอยู่ใกล้ๆกับจังหวัดอยุธยาด้วยเพียง 17 กิโลเท่านั้น ตุ๊กตาที่ได้ทำขึ้นนั้นเป็นสินค้าที่ทำด้วยมือทั้งสิ้น

        ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก เป็นที่ตั้งกลุ่มอาชีพ ปั้นตุ๊กตาชาววัง เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๘ ที่นี่เกิดอุทกภัย ไร่นาจมอยู่ใต้พื้นน้ำที่ไหล่บ่า เออล้นตลิ่งจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมท้องทุ่งนาทั้งที่ข้าวชูร่วงรอการเก็บเกี่ยว ชาวบ้านบางเสด็จต้องลำบากยากเข็ญปีนั้น

        ต่อมา พุทธศักราช ๒๕๑๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร อำเภอป่าโมก ทรงทราบปัญหาน้ำท่วมท้องนาของราษฎรเสียหายติดต่อกันหลายปีทำนาไม่ได้ผล จึงมีระราชดำริที่จะหาอาชีพเสริมให้ทรงเล็งเห็นว่าตุ๊กตาชาววังแบบโบราณซึ่งทำด้วยดินปั้นเป็นรูปจำลองลักษณะ ต่างๆ ที่อยู่ปกติตามคนไทย จึงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการปั้นตุ๊กตาชาววังขึ้นเมื่อเดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ ทำให้ชาวบ้านมีรายได้จุนเจือครอบครัวมาจนถึงปัจจุบัน อ่านต่อเนื้อเรื่องเต็ม

  ตุ๊กตาวัฒนธรรมไทย
 • การแต่งกายผู้หญิง
 • การแต่งกายผู้ชาย
 • การแต่งกายเด็ก
 • การแต่งกายผู้ใหญ่

  ตุ๊กตาการละเล่นไทย
 • มวยไทย
 • ม้าก้านกล้วย
 • กาฟักไข่
 • รีรีข้าวสาร
 • มอญซ่อนผ้า

  ตุ๊กตาอาเซียน
 • กัมพูชา
 • บรูไน
 • พม่า
 • ไทย
 • มาเลเซีย
 • ลาว
 • เวียดนาม
 • สิงคโปร์
 • อินโดนีเซีย

  ตุ๊กตาดนตรีไทย
 • ระนาด
 • จะเข้
 • ขิม
 • ซออู้

  เรือ
 • เรือขายผลไม้
 • เรือพระราชวัง
 • เรือเครื่องดินเผา
 • เรือโดยสาร
 • เรือพาย
 • เรือพระบิณฑบาตร

  ตุ๊กตาไม้
 • ชิงช้าไม้
 • ม้าโยก
 • ชิงช้าสวรรค์

  อาชีพพื้นบ้าน
 • การทำนา
 • การเกี่ยวข้าว
 • ขายของบนเรือ
 • เกษตรกรรม

  ประเพณีไทย
 • พิธีแต่งงาน
 • พิธีอุปสมบท
 • พิธีขึ้นบ้านใหม่

  เทศกาลไทย
 • ปีใหม่ไทย
 • สงกรานต์
 • เข้าพรรษา
 • ออกพรรษา
 • ลอยกระทง

  ตุ๊กตาดนตรีไทย
 • ระนาด
 • จะเข้
 • ขิม
 • ซออู้